Polityka prywatności (Serwis help.idosell.com)

1. Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

IAI S.A., z siedzibą w Szczecinie, al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, KRS: 0000891870, REGON: 381595506, NIP: 5252767146, dalej: „Administrator”. Kontakt z Administratorem: office@idosell.com.

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem e-mail: gdpr-inspector@idosell.com.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

Administrator gromadzi Twoje dane osobowe, które dobrowolnie podajesz w czasie korzystania z Serwisu. Korzystając z Serwisu lub przekazując swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z dalszym opisem w tej Polityce prywatności.
Gromadzone dane osobowe obejmują ogólne informacje kontaktowe i osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, informacje o prośbach osób o kontakt, a także inne informacje wymagane do zarządzania Serwisem i świadczenia w nim usług.

Za pośrednictwem Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu, tj. administrowania i moderowania dyskusji i wymiany wiedzy pomiędzy użytkownikami usługi Idosell oraz pracownikami IAI, będącymi administratorami i moderatorami Serwisu, w celu komunikacji z użytkownikami Serwisu, dostarczania informacji marketingowych oraz załatwiania innych spraw związanych z zarządzaniem Serwisem i świadczonymi w nim usługami.

Podstawy przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

  1. na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody udzielonej wraz z wejściem do Serwisu, w celu prawidłowego i pełnego świadczenia usług na rzecz użytkowników Serwisu oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: w celach analitycznych, statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną Serwisu, a także w celu egzekwowania praw lub dochodzenia roszczeń przed wszelkiego rodzaju organami państwowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje prawa

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Ci korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu.

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych osobowych; prawo ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do zgłoszenia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane przechowywane są przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń, a także do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, zewnętrzni dostawcy usług, np. podmioty świadczące usługi IT, marketingowe (Google Inc. z siedzibą w USA), hostingodawcy, podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także księgowi, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Brak profilowania

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

2. Adresy IP oraz pliki cookies

Administrator przechowuje i uzyskuje dostęp do plików cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych Użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony, konfiguracji strony, bezpieczeństwa i niezawodności strony, monitorowania stanu sesji lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W szczególności Administrator wykorzystuje cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych (w tym adresu IP komputera użytkownika) za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]. Z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa przetwarzanych danych w ramach Google Analytics można zapoznać się pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl#zippy=%2Cnasza-polityka-prywatno%C5%9Bci%2Cpliki-cookie-i-identyfikatory-google-analytics%2Cmi%C4%99dzynarodowe-przekazywanie-danych%2Cdane-gromadzone-przez-google-analytics%2Cbezpiecze%C5%84stwo-danych
oraz w Polityce prywatności Google Inc., dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy

Użytkownik, wchodząc na stronę zostaje zidentyfikowany (w formie pliku cookies). Dane na jego temat przekazywane są do: Google Inc. – za pomocą kodów śledzących.

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego urządzenia wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
PLIKI COOKIES
RODZAJ PLIKU (sesyjne/trwałe) NAZWA PLIKU CEL KORZYSTANIA
Trwałe interface_language Przechowywanie informacji o wybranym języku systemu
Sesyjne PHPSESSID Przechowywanie informacji o aktywnej sesji
Trwałe qa_key Cele związane z bezpieczeństwem korzystania z serwisu
Trwałe type_of_visitor Przechowywanie informacji na temat tego, czy osoba zalogowana jest pracownikiem Supportu IAI
Sesyjne qa_session Przechowywanie informacji o aktywnej sesji
Trwałe qa_noticed Flaga dotycząca wyświetlania powiadomień dla użytkownika
Trwałe qa_admin_last Ostatni adres z działu administracji.
Trwałe iaisystemPage Informacja przechowywana na potrzeby mechanizmu uwierzytelniania
Trwałe rulesAccepted### Przechowuje informację, czy użytkownik zaakceptował regulamin. ### to nazwa użytkownika.

Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Użytkownik zgadza się również na pobieranie innych danych technicznych (np. rodzaj i wersja używanej przeglądarki, adres IP komputera użytkownika, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia jego bezpieczeństwa, a także w celu dalszego rozwoju Serwisu. Dane te mogą być przekazywane osobom lub podmiotom trzecim.

Przekazywanie danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, takich jak USA, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Google Inc.), w celu zapewnienia prawidłowości, skuteczności i efektywności świadczonych usług. W takim przypadku Administrator, zgodnie z wymogami RODO, wdraża środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania i odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych.

3. Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane na stronach Serwisu. Zaleca się regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki prywatności. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności lub zmian w Polityce prywatności, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Zadaj pytanie:
Witaj w serwisie Q&A, w którym możesz zadawać pytania innym użytkownikom i ekspertom, dzielić się wiedzą z innymi i zdobywać wiedzę na liczne tematy.
...